FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी सूचना !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Image: 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको Biomertic Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी सूचना !