FAQs Complain Problems

समाचार

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

आज मिति २०७२/४/२० बाट यस शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट www.shuklagandakimun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|

Image: 
वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा