शुक्लागण्डकी वडा न १ थप्रेकको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै