Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

टोल विकास संस्थाको विवरण

शुक्लागण्डकी नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०७३ असोज १४ सम्म दर्ता भएका टोल विकास संस्थाहरुको विवरण